top of page
דלקים.png

דלקים

גולד 95 הינו בנזין ברמת אוקטן 95 שמתוסף במוצר בינלאומי לשיפור ביצועי מערכת הדלק וניקוי מערכת ההזרקה. גולד 95 נמכר בכל תחנות סונול, ומחליף את הבנזין הרגיל, ללא תוספת מחיר.

גולד-95.png

משפר ביצועים 

שימוש בגולד 95 מפחית את החיכוך בין בוכנות המנוע, ובכך מקטין את בלאי מתכות המנוע ומאריך את חייו. 

חסכוני יותר

שימוש בגולד 95 מקטין את צריכת הדלק בנסיעה עירונית.

ירוק יותר

שימוש בגולד 95 מוריד משמעותית את פליטת תחמוצות החנקן (NOx), שגורם לערפיח העירוני, ולהורדת פליטת פחצן דו-חמצני, גז חממה שפוגע בסביבה. ממחקר שערכה חברת סונול, באמצעות פרופ' ערן שר, שמכהן כראש המעבדה לחקר מנועי שריפה פנימית באוניברסיטת בן גוריון, התגלה שהבנזין המשודרג בתוסף משפר את צריכת הדלק העירונית בכ-4%. בנוסף נמדדה ירידה של 20% בפליטת החלקיקים (NOX) ו-4% בדו-תחמוצת הפחמן (CO2). 

גולדיזל הינו סולר מתוסף למנועי דיזל, שמשפר ביצועי מנוע, מונע קורוזיה ושומר על איכות הסביבה. השימוש בגולד דיזל חשוב במיוחד במנועים החדשים, בעלי מערכות הזרקת דלק עדינות, אך משתלם בכל מנוע דיזל שהוא.

גולדיזל.png

חיסכון בדלק, בבלאי ובמחיר  

גולדיזל מכיל דטרגנט מתקדם לניקוי המזרקים ומרכיב מונע הקצפה לתדלוק נקי, רצוף ומהיר יותר, וכן מרכיב מונע קורוזיה, המגן על המיכל, הצנרת, מערכת הדלק והמנוע. החיסכון המושג בצריכת הדלק עומד על 2%, בנוסף לחיסכון במניעת בלאי. גולד דיזל נמכר בכל תחנות סונול, ומחליף את הסולר הרגיל, ללא תוספת מחיר.

שמירה על הסביבה 
השימוש בגולדיזל מקטין את פליטת הגזים הרעילים והחלקיקים מהמנוע, ותורם לאוויר נקי יותר ולסביבה ידידותית יותר. 

החיסכון משמעותי מגיע לעד 6% פחות פליטת עשן, עד 4% פחות פליטת פחמימנים, ועד 0.5% פחות פליטת חד תחמוצת הפחמן. 

בשנים האחרונות  הוכנס לשימוש תוסף בשם אוריאה שמוזרק לאגזוז במכוניות בעלות מנוע דיזל גדול, בכדי לצמצם את זיהום האויר. מנוע דיזל, כמו כל מנוע בעירה פנימית, פולט חומרים אל הסביבה. חלק מהחומרים האלו מסוכנים לבני האדם ומכונים מזהמים.  ב-2008, הורו הרשויות הרגולטוריות באירופה וארה"ב ליצרני מנועי הדיזל להוסיף מערכת הזרקת אוראה לכל מנוע החל מ-2010. 

אוריאה.png

מערכת זו נועדה לצמצם באופן משמעותי סוג ספציפי של מזהמים –  תחמוצות החנקן או NOx)  Nitrogen Oxides). תחמוצות החנקן הנפלטות לאויר חוברות לחלקיקי אבק ועשן ויוצרות ערפיח – אותו ענן זיהומי הנפוץ בערים המודרניות. הערפיח, אחראי למגוון של מחלות נשימתיות, החל מאסטמה וכלה בסרטן ריאות. תחמוצות החנקן משחקות גם תפקיד חשוב ביצירתו של גשם חומצי, אשר פוגע בסביבה הטבעית של כדור הארץ.

בכל רכב דיזל חדש מותקנת מערכת הזרקת אוריאה, כחלק ממערך הממיר הקטליטי אשר נמצא באגזוז. מערכת זו נקראת "מערכת חיזור סלקטיבית" או  Selective Catalytic  Reduction-SCR.  במערכת זו, הגזים אשר נפלטים מהמנוע עוברים לתוך מיכל קרמי, שם הם מתערבבים עם כמויות קטנות של גז אמוניה,שנוצר ע"י חימום אוריאה, ומפרק את תחמוצות החנקן לאדי מים וחנקן, שקיימים באויר ואינם מזיקים. התוצאה היא צמצום פליטת ה-NOX ב-50%.

אי שימוש בתוסף אוריאה עלול לגרום להסרת האחריות של יבואן הרכב.

דלקן אוניברסלי - צרו קשר והתחילו לחסוך

bottom of page