top of page
שטיפומט.jpg

שירותים והטבות

שטיפומט-2.jpg

שטיפומט

שירות הרחיצה של סונול מאפשר לך חיסכון בזמן יקר ושליטה בהוצאות החברה על רחיצת רכבים, באמצעות דוחות מפורטים. ניתן להגביל את מספר השטיפות לכל רכב – אתה יודע עבור איזה רכב אתה משלם, איפה וכמה.

מערכת שטיפומט מאפשרת לנהגי החברה לרחוץ את רכביהם ללא צורך בשימוש בתלושי רחיצה או בכרטיסים, דבר ההופך את השטיפה לפשוטה ומהירה. הרכב מגיע לשטיפומט ומזוהה במקום על ידי צילום לוחיות הרישוי שלו. הצילום משודר למוקד ארצי המרכז את הנתונים ומאשר את הרחיצה.

הפריסה הארצית של תחנות שטיפומט מאפשרת נגישות טובה ונוחות בשטיפה לנהגים. 

החזר בלו

מהו מס הבלו שמייקר לנו את הדלק?

מס בְּלוֹ הוא מס עקיף, המוטל על רכישת מוצרים אשר מיוצרים בארץ. מס הבלו מוטל על מוצרי טבק, אלכוהול לשתייה ודלק לסוגיו כגון: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט. הבלו, הוא מס בסכום קבוע, על כל ליטר דלק, שנקבע ברשות המסים על כל סוג דלק. מס הבלו נגבה מהיצרן, שמחייב את הלקוח במחיר זה. הבלו מעודכן אחת לשלושה חודשים, לפי השינויים במדד המחירים לצרכן.

הטכנולוגיה המתקדמת של דלקן סונול משדרת מאות אלפי קבצי עסקאות ומאפשרת ללקוחות, העומדים בקריטריונים של רשויות המס לקבל החזר כספי מהיר, ללא עיכובים מיותרים ומסורבלים, דבר החוסך זמן וכסף רב ללקוח. עצמאים יכולים לתבוע החזר מס בלו, על כלל צריכת הסולר שלהם (בצירוף חשבונית מס) , אם הם:

  • רשומים כ"עוסק מורשה" במע"מ

  • בעלים של רכבים / ציוד, ששימושו הוא ליצור הכנסה. במקרה של רכב או ציוד מושכר, ניתן לקבל החזר, אך ישנה חובת הוכחה והצהרה של ההשכרה.

tax2.jpg
tax.jpg

קטגוריות הציוד שזכאיות להחזר: 

  • ציוד מכני \ הנדסי העובד על סולר ומשמש מפעל תעשייתי לעבודתו השוטפת.

  • ספינת דיג העובדת על סולר ולא על בנזין

  • רכב מנועי כמפורט בחוק – מסחרי שמשקלו מעל 10 טון בעל רישיון מוביל , מסחרי מעל 4.5 טון אך מתחת ל 10 טון , אוטובוס מעל 5 טון, 

  • טרקטור המשמש לצורכי חקלאות / רכב מנועי בעל רישיון תקף המשמש כמונית , אוטובוס זעיר או רכב המשמש ללימוד נהיגה.

גובה ההחזר על מס הבלו משתנה מתחום עיסוק אחד לאחר, והרשויות מפרסמות את אחוזי שיעור ההחזר כל חודש. התקרה השנתית להחזר נקבעת על פי משקל הרכב / הציוד.

את הדיווח מגישים במהלך החודש העוקב לתקופת הדיווח, כאשר תקופת הדיווח היא בין חודשיים, למי שמדווח על מעל לחמישה רכבים, לארבעה חודשים למי שמדווח על פחות מחמישה רכבים.

דלקן אוניברסלי - צרו קשר והתחילו לחסוך

bottom of page